begagnade bildelar

BEGAGNADE BILDELAR FÖR MILJÖN

18 Dec 2018 admin

Människans påverkan på klimatet ökar kraftig och fortsätter att öka. Medeltemperaturen fortsätter att öka och denna ökning kan och kommer leda till stora klimatförändringar. Utsläppen behöver minskas på många olika sätt. Begagnade bildelar är ett av många olika steg som vi som konsumenter kan hjälpa till att minska vår egna klimatpåverkan.

Begagnade bildelar

Det kostar mycket mer naturresurser och energi att tillverka en ny bildel när en bil går sönder, istället för att köpa en begagnad bildel. Oftast håller de begagnade bildelarna hög kvalité och kvalitetssäkras av yrkesprofessionella innan de säljs på marknaden.

Många bilar skrotas och demonteras varje år på grund av krockskador, ofta är det nyproducerade bilar, vilket i sin tur betyder att bilarna har många bildelar som går att återvinna utan problem. Istället för att saker ska hamna på en soptipp, så är det bättre att delar återvinns och komma till användning. Det sliter inte lika mycket på miljön. Idag konsumerar människor över hela planeten som att det inte fanns några begränsningar på naturresurser. Detta beteende är inte hållbart i längden och kommer att missgynna hela planetens befolkning i form av exempelvis växthuseffekten.

Dessutom är det vänligare för plånboken att köpa begagnat. Framförallt är bilbranschen väldigt bra lämpad för användandet av begagnade bildelar. I princip allting går att återvinna eller på andra sätt användas i tillverkning av nya material som sedan kan användas i tillverkningen av nya bilar. För varje begagnad bildel som köps, innebär det att en mindre ny bildel behöver tillverkas. Miljövinsten i slutändan kommer att bli väsentlig.