För att hjälpa dig som funderar över vilken energikälla som passar dig hem bäst har vi listat tre olika alternativ med deras för- och nackdelar.

Bergvärme

En mycket naturlig värmekälla, då bergvärme finns i berggrunden på tomten och borras fram. Med hjälp av vätska genom en slang hämtas energi från borrhålet, när vätskan körs runt fram och tillbaka i slangen. Detta är en av de vanligaste värmekällorna i Sverige och har därför ett brett utbud när det gäller utrustningen. Kostnaden för investeringen är ganska stor, men detta är något som tas igenom över åren och ökar lönsamheten för uppvärmningen.

Bergvärme kan också användas för att skapa en skön luftkonditionering genom aktiv kyla.

Luft/vatten

Genom att använda lagrad solvärme i utomhusluften hämtar en luft/vatten-värmepump sin energi. På detta sätt kan element och varmvatten upphettas. Pumpen är lättinstallerad och passar sig allra bäst på platser med mildare klimat. Pumpen är tystgående och placeras på utsidan av huset.

Kostnaden för installationen är betydligt mindre än till exempel bergvärme, eftersom ingen borrning behövs. Besparingen som går att få med hjälp av en luft/vatten-värmepump ligger ändå på uppemot 60 procent jämfört med andra el- ved- eller pelletspannor. En pump av den här typen kan dock samtidigt kombineras med dylika pannor.

Luft/luft

En luft/luft-värmepump utnyttjar också utomhusluften och sprider värme till luften i huset. Även denna är givetvis enkel och tämligen kostnadseffektiv att installera och investeringen skapar en långsiktig besparing för dig som villaägare. Pumpen är förnyelsebar och fungerar mycket bra ur ett energismart förhållningssätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *