Människans påverkan på klimatet ökar kraftigt. FN’s klimatpanel har uppskattat att planetens medeltemperatur kommer att öka med 1-6 grader inom de kommande 100 åren. Redan idag så syns effekter av klimatförändringen i naturen. Men samtidigt som vi motverkar utsläppen så måste vi också anpassa oss efter de tider som är att komma.

Regeringscheferna i europa har tagit beslut kring många långsiktiga mål för ett bättre klimat. Målet är att i-länderna i Europa ska ha minskat utsläppen med 30% fram tills 2020 jämfört med utsläppen 1990.

Ett energibolag som aktivt arbetar för en bättre miljö är VB Energi. Deras anställda utbildas kontinuerligt i att tänka miljövänligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *