Värmeväxlare i Göteborg

6 Feb 2012 admin

Säg att du har värme i ett medium (alltså ett materal som t.ex. vatten) och vill överföra detta till ett annat medium (säg luft). Vet du vad du behöver? Jo en värmeväxlare. Smidigt namn eller hur. Ett företag i Göteborg som erbjuder värmeväxlare heter CA. Mörck och har ett komplett program av värmeväxlare.